Факультет електроніки (ФЕЛ)

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА
Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади д з )
Фізична та біомедична електроніка д з )
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
Електронні прилади та пристрої д з )
Електронні системи д з )
АКУСТОТЕХНІКА
Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати д )
Акустичні засоби та системи д з )
Відео – , аудіо – та кінотехніка д з )
РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ
Радіоелектронні апарати та засоби
д )
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Телекомунікаційні системи та мережі д з )

З більш детальною інформацією можна ознайомитись вибравши відповідну спеціальність.