Факультет прикладної математики (ФПМ)

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Прикладна математика д , з )
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
Комп’ютерні системи та мережі д , з )
Спеціалізовані комп’ютерні системи д , з )
Системне програмування д )
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ
Програмне забезпечення систем

Інженерія програмного забезпечення

д )

д )

З більш детальною інформацією можна ознайомитись, вибравши відповідну спеціальність.