Інститут енергозбереження та енергоменеждменту (ІЕЕ)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
Електротехнічні системи електроспоживання (д з )
Енергетичний менеджмент д , з )
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод д ,з )
Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв д , з )
ГІРНИЦТВО
Розробка родовищ корисних копалин д ,з )
Шахтне і підземне будівництво д )
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Екологія та охорона навколишнього середовища д , з )
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
Енергетичний менеджмент д , з )

З більш детальною інформацією можна ознайомитись, вибравши відповідну спеціальність.

Сайт