Інженерно-хімічний факультет (ІХФ)

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Машини і технологія пакування д з )
МАШИНОБУДУВАННЯ
Обладнання лісового комплексу д )
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів д з )
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Автоматизоване управління технологічними процесами д з )
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Екологія та охорона навколишнього середовища д , з )
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Хімічна технологія переробки деревини та рослинної ировини д з )

З більш детальною інформацією можна ознайомитись, вибравши відповідну спеціальність.

Cайт