Випускники НТУУ”КПІ” в дзеркалі соціології. Якість підготовки випускників НТУУ “КПІ” крізь призму оцінок роботодавців

socio+

Наприкінці 2012 – початку 2013 року співробітниками НДЦ ПС «Соціоплюс» було проведено соціологічне опитування роботодавців, що працевлаштували випускників НТУУ «КПІ» останнього року випуску. Дане опитування було спрямоване на визначення оцінок якості підготовки фахівців різних спеціальностей в Університеті. Окрім того, зважаючи на те, що опитування носило суцільний характер (загалом було опитано 885 експертів-роботодавців випускників усіх факультетів НТУУ «КПІ»), воно дало змогу відобразити ефективність системи післядипломного працевлаштування молодих фахівців. Також фахівцями-соціологами була проведена серія усних інтерв’ю безпосередньо з випускниками-КПІшниками. У ході цих бесід фахівцям вдалось з’ясувати, яким чином відбувалась процедура працевлаштування і чи була вона ефективною.

Протягом останніх років, щорічне соціологічне опитування роботодавців засвідчує високий рівень підготовки молодих фахівців, які отримали свою освіту в НТУУ «КПІ». Не виключенням став і 2012 рік. Так, 63,9% опитаних роботодавців зазначили, що кваліфікація працівника повністю відповідає вимогам роботи. Проте, підтвердженням необхідності послідовного впровадження заходів з підвищення якості освіти є той факт, що відповідний показник у 2011 році складав 70,2%.

На жаль, можна відмітити й інші тенденції, що вимагають особливої уваги і були засвідчені дослідженням. Як зазначалось раніше, скорочення викладання гуманітарних дисциплін може призводити до погіршення деяких показників ефективності освітньо-виховного середовища, зокрема, до вже відзначеного раніше погіршення таких soft-skills  як ініціативності та творчого підходу, які в дослідженні даного року ще більше втратили свої позиції. Так, відсутність ініціативності та творчого підходу відмітили вже 10,1% опитаних роботодавців. Ці ж якості були значно нижче оцінені роботодавцями навіть в порівнянні з іншими  soft-skills, наприклад такими як готовністю навчатися, умінням засвоювати нове у професії; дисциплінованістю та вмінням працювати у команді.

Також намітилась тенденція збільшення тривожних оцінок практичної підготовки випускників. Якщо в попередньому році  відсутність практичної підготовки як основний недолік  професійної підготовки відмітили 46,8% опитаних респондентів, то в  актуальному дослідженні даний показник погіршився вже до 56,4%.

Іншим, не менш важливим недоліком, що також можна віднести до практичної підготовки, на думку роботодавців, стала відсутність навичок роботи зі службовими документами.

Важливою частиною щорічного моніторингу є дослідження мовних компетенцій випускників університету. Не дивлячись на те, що низький рівень володіння іноземною мовою був відзначений 18,1% роботодавців  як недолік професійної підготовки, що знижує якість роботи випускника, загальний рівень володіння іноземною мовою був більшістю експертів оцінений як високий або швидше високий (32,1% та 44,1% відповідно). Відзначимо, що рівень володіння іноземною мовою випускниками НТУУ “КПІ” був оцінений відповідно до тих вимог (часто посередніх), що висуваються конкретним роботодавцем. Тому важливість мовної підготовки в університеті важко переоцінити, особливо зважаючи на зростаючий попит фахівців технічних спеціальностей з високим рівнем володіння іноземною мовою.

До позитивних тенденцій дослідження та традиційно сильних сторін випускників НТУУ «КПІ» можна віднести такі складові підготовки як рівень спеціальної фахової підготовки, а також оцінки робіт, пов’язаних з використанням інформаційних технологій і програмних продуктів.

 Наостанок відмітимо, що в сучасних умовах соціальної, політичної та економічної нестабільності перед серйозними викликами постають всі учасники ринку праці, не тільки випускники, а й вищі навчальні заклади та самі роботодавці. Тому, важливим було отримати важливу інформацію з перших вуст, що могла б допомогти у налагодженні подальшої співпраці нашого університету з роботодавцями. Дослідження засвідчило, що:

‐       переважна більшість опитаних при прийомі на роботі віддали б перевагу випускникам НТУУ «КПІ» (що частково пояснюється цільовою вибіркою дослідження), до трійки лідерів серед ВНЗ також увійшли КНУ ім.Шевченка та НАУ;

‐       49,9% роботодавців вважають, що для роботи в їх підприємствах/організаціях потрібно готувати фахівців «широкого профілю»;

‐       61,2% опитаних експертів вважають за доцільне мати прямі зв’язки з ВНЗ, які здійснюють підготовку за профільними для їх підприємства спеціальностями;

‐       45,8% роботодавців вважають, що  для їх підприємства/організації проблема забезпечення кваліфікованими кадрами є дуже серйозною.

 Заст. Директора НДЦ ПС «Соціоплюс» Іщенко А.М.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.